VIVIUM RIZIV-aanbod Verzekeringen voor medische beroepen

Sterke punten van dit product

  •  Bouw een mooi extra pensioen op
  •  Bescherm u tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid
  •  Laat uw premies betalen door het RIZIV

15428Besteedt u evenveel aandacht aan uzelf als aan uw patiënten? Dat u goed over uw gezondheid waakt, geloven we graag. Maar uw pensioen verdient ook meer dan een snelle
check. En bij uw bescherming tegen arbeidsongeschiktheid neemt u best al helemaal geen risico.

Want op een hoge overheidsuitkering moet u niet rekenen als u straks zonder inkomen valt. Integendeel: de wettelijke pensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn ruim ontoereikend als u uw levensstandaard wilt behouden.

De juiste aanpak van dat probleem? Het RIZIV-aanbod van VIVIUM. Daarmee spaart u een mooi pensioen bijeen en beschermt u zichzelf tegen inkomstenverlies na een ongeval
of ziekte. De kers op de taart? U betaalt zelf geen premies voor die bescherming. Dat doet het RIZIV in uw plaats, dankzij de RIZIV-toelage.Reageren is niet (meer) mogelijk.